تعداد بازديد : 4781
شناخت مصر از درون

موضوع ويژه نامه :

خلاصه : بخش اول مطالبي كه پيش رو داريد، متن گفتگوي حجت الاسلام والمسلمين سيدهادي خسروشاهي با حسين الشافعي معاون جمال عبدالناصر فرمانده انقلاب و نخستين رئيس جمهوري مصر است. وي اگرچه اكنون از مشاغل رسمي سياسي در كشورش فاصله گرفته ،اما چهره اي موجه و مورد احترام در محافل سياسي مصر است و طبيعتاً به دليل مسئوليتهاي مهم نظامي و سياسي كه در مقطع كودتاي افسران آزاد و پس از آن سال ها در كادر رهبري مصر داشت، منبع قابل استنادي براي بررسي تاريخ تحولات معاصر است. بخش دوم بررسي احزاب و گروههاي تاثيرگذار در كشور مصر است.

 متون ويژه نامه
  ايران و مصر؛ ارزيابي زمينه هاي گسترش روابط (بخش دوم)
  ايران و مصر؛ ارزيابي زمينه هاي گسترش روابط (بخش اول)
  گفتگوي استاد خسروشاهي درقاهره با معاون اول جمال عبدالناصر رهبر فقيد مصر (قسمت اول)
  گفتگوي استاد خسروشاهي درقاهره با معاون اول جمال عبدالناصر رهبر فقيد مصر (قسمت دوم)
  گفتگوي استاد خسروشاهي در قاهره با معاون اول جمال عبدالناصر رهبر فقيد مصر (قسمت سوم)
  ارزيابي موقعيت احزاب مصر (قسمت اول)
  ارزيابي موقعيت احزاب مصر (قسمت دوم)
  ارزيابي موقعيت احزاب مصر (قسمت سوم)
  بازگشت